Lỗi vi phạm nào sẽ làm bạn bị trừ điểm bằng lái xe?

Việc trừ điểm bằng lái vừa được Chính phủ vừa thống nhất trong Nghị quyết 123/NQ-CP về chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020. Điểm số sẽ được bộ Công an mã hóa và lưu trên hệ thống dữ liệu bằng lái. Trên hệ thống dữ liệu của cơ quan Công an, số điểm[…]